Sub-categories
Matematica si Informatica
Module generale

 • Cursul a fostelbaorat in cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacitățilordin cadrul programului ERASMUS+ “Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (TEACH ME).
 • Cursul "Didactica Chimiei" este unul de instruire mixtă
  ( Blended Learning - BL) și reprezintă o combinație a celor două abordări: instuire tradițională ( face-to-face) cu cea la distanță ( e-learning), amplificând avantajele ambelor abordări pentru o dezvoltare eficientă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice (chimia ) atat celor care predau în clasele gimnazilae, cat și în cele liceale, inclusiv în învățământul vocațional.
  Competenţele profesionale specifice vizate de prezentul curs:
  • Competenţa epistemologică. ( Conținuturi noi, de pildă: Utilizarea RED ( resurselor educaționale deschise ) în predarea, învățarea, evaluarea chimiei, tehnologii didatice noi ( LSDGC, cadrul ERRE, dezbateri )
  • Competenţa managerială. (Proiectarea demersului didactic la chimie în conformitate cu cerințele curriculare, necesitățile de dezvoltare ale elevilor, inclusiv modulară, organizarea creativă și calitativă a demersului de predare-învăţare la chimie
  • Competenţa comunicativă. ( inclusiv prin intemediul TIC, și la distanță)
  • Competenţa de investigare. ( Evaluarea randamentului didactic la chimie, cercetarea didactică, experimentul didactic )
  • Competenţa metacognitivă. ( Autoevaluarea didactica )

  Cursul deasemenea se poate adresa și studenților cu frecvență la zi și redusă a specializării date.