Sub-categories
Matematica si Informatica
Module generale


 • Cursul a fost elaborat in cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacităților din cadrul programului ERASMUS+ "Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă" (TEACH ME).

 • Cursul a fost elaborat in cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacităților din cadrul programului ERASMUS+ "Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă" (TEACH ME).
  Cursul este destinat cadrelor didactice şi este prevăzut pentru 75 de ore contact direct și 225 de ore lucru individual.
 • Cursul "Didactica Chimiei" este unul de instruire mixtă
  (Blended Learning - BL) și reprezintă o combinație a celor două abordări: instuire tradițională (face-to-face) cu cea la distanță (e-learning), amplificând avantajele ambelor abordări pentru o dezvoltare eficientă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice (chimia ) atat celor care predau în clasele gimnazilae, cat și în cele liceale, inclusiv în învățământul vocațional.
  Competenţele profesionale specifice vizate de prezentul curs:
  • Competenţa epistemologică. (Conținuturi noi, de pildă: Utilizarea RED ( resurselor educaționale deschise ) în predarea, învățarea, evaluarea chimiei, tehnologii didatice noi ( LSDGC, cadrul ERRE, dezbateri )
  • Competenţa managerială. (Proiectarea demersului didactic la chimie în conformitate cu cerințele curriculare, necesitățile de dezvoltare ale elevilor, inclusiv modulară, organizarea creativă și calitativă a demersului de predare-învăţare la chimie
  • Competenţa comunicativă. (inclusiv prin intemediul TIC, și la distanță)
  • Competenţa de investigare. (Evaluarea randamentului didactic la chimie, cercetarea didactică, experimentul didactic )
  • Competenţa metacognitivă. (Autoevaluarea didactica )

  Cursul deasemenea se poate adresa și studenților cu frecvență la zi și redusă a specializării date.