Cursul oferă cititorilor noţiuni generale despre bolile plantelor şi agenţii patogeni (etiologia şi clasificarea bolilor, principalele grupe de organisme fitoparazite, însuşirile parazitare ale agenţilor patogeni, evoluţia şi tipurile parazitismului la microorganisme, patogeneza bolilor infecţioase, specializarea agenţilor patogeni, epidemiologia bolilor parazitare, rezistenţa plantelor la boli etc.).