Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice (CHIMIA)
(Didactica chimiei)

 This course requires an enrolment key

Cursul "Didactica Chimiei" este unul de instruire mixtă
(Blended Learning - BL) și reprezintă o combinație a celor două abordări: instuire tradițională (face-to-face) cu cea la distanță (e-learning), amplificând avantajele ambelor abordări pentru o dezvoltare eficientă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice (chimia ) atat celor care predau în clasele gimnazilae, cat și în cele liceale, inclusiv în învățământul vocațional.
Competenţele profesionale specifice vizate de prezentul curs:
• Competenţa epistemologică. (Conținuturi noi, de pildă: Utilizarea RED ( resurselor educaționale deschise ) în predarea, învățarea, evaluarea chimiei, tehnologii didatice noi ( LSDGC, cadrul ERRE, dezbateri )
• Competenţa managerială. (Proiectarea demersului didactic la chimie în conformitate cu cerințele curriculare, necesitățile de dezvoltare ale elevilor, inclusiv modulară, organizarea creativă și calitativă a demersului de predare-învăţare la chimie
• Competenţa comunicativă. (inclusiv prin intemediul TIC, și la distanță)
• Competenţa de investigare. (Evaluarea randamentului didactic la chimie, cercetarea didactică, experimentul didactic )
• Competenţa metacognitivă. (Autoevaluarea didactica )

Cursul deasemenea se poate adresa și studenților cu frecvență la zi și redusă a specializării date.

This course requires an enrolment key