Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice (CHIMIA, BIOLOGIA, FIZICA ))
(Didactica chimiei, biologiei, fizicii)

 This course requires an enrolment key

Cursul "Didactica Chimiei, Biologiei, Fizicii" este unul de instruire mixtă (Blended Learning - BL) și reprezintă o combinație a celor două abordări: instuire tradițională (face-to-face) cu cea la distanță (e-learning), amplificând avantajele ambelor abordări pentru o dezvoltare eficientă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice (chimia, biologia, fizica ) atat celor care predau în clasele gimnazilae, cat și în cele liceale, inclusiv în învățământul vocațional. Competenţele profesionale specifice vizate de prezentul curs: • Competenţa epistemologică. (Conținuturi noi, de pildă: Utilizarea RED ( resurselor educaționale deschise ) în predarea, învățarea, evaluarea chimiei, tehnologii didatice noi ( LSDGC, cadrul ERRE, dezbateri ) • Competenţa managerială. (Proiectarea demersului didactic la chimie în conformitate cu cerințele curriculare, necesitățile de dezvoltare ale elevilor, inclusiv modulară, organizarea creativă și calitativă a demersului de predare-învăţare la chimie • Competenţa comunicativă. (inclusiv prin intemediul TIC, și la distanță) • Competenţa de investigare. (Evaluarea randamentului didactic la chimie, biologie, fizicâ, cercetarea didactică, experimentul didactic ) • Competenţa metacognitivă. (Autoevaluarea didactica ) Cursul deasemenea se poate adresa și studenților cu frecvență la zi și redusă a specializării date.
Cursul este destinat cadrelor didactice ariei curriculare "Matematică și științe - CHIMIA, BIOLOGIA, FiZICA"şi este prevăzut pentru 20 de ore contact direct și 280 de ore lucru individual la distanță.

This course requires an enrolment key