Tehnologii digitale pentru predare
(E-Predarea)

 This course requires an enrolment keyCursul a fost elaborat in cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacităților din cadrul programului ERASMUS+ "Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă" (TEACH ME).
Cursul este destinat cadrelor didactice şi este prevăzut pentru 75 de ore contact direct și 225 de ore lucru individual.

This course requires an enrolment key