Cursul este destinat studenţilor specialităţilor Informatică, Matematică și Informatică, Fizică și Informatică şi este prevăzut pentru 150 de ore contact direct şi lucru individual.