Mecanica si acustica
(Mecanica si acustica)

 This course requires an enrolment key

Cursul "Mecanica şi Acustica" se adresează, preponderent, studenţilor anului I de la specialităţile "Fizica", "Fizica şi Informatica" şi "Matematica şi Fizica". Cursul este elaborat în conformitate cu curriculum-ul la disciplina „Mecanica”. Din punct de vedere istoric, Mecanica este una din primele ramuri ale fizicii. Ea a fost fundamentată ca ştiinţă de către Galileo Galilei şi Isaac Newton în sec. XVII, prin formularea unui set redus de principii ale dinamicii corpurilor. Principiile sînt adevăruri unanim recunoscute, verificabile prin consecinţele lor într-o multitudine de situaţii din viaţa reală. Împreună cu observaţia şi experimentul, aceste adevăruri servesc la formularea legilor fizice, care reprezintă legături cantitative de tip cauză-efect între mărimile relevante într-un proces fizic. Structura matematică a mecanicii clasice a fost întregită ulterior prin lucrările lui Lagrange în secolul al XVIII-lea şi ale lui Hamilton în sec. al XIX-lea. Atît prin obiectul de studiu, cît şi prin metodele de cercetare, cursul de Mecanică îl „introduce” pe proaspătul student într-un domeniu fundamental al cunoaşterii intuitive şi raţionale. Problemele sunt prezentate mai detaliat faţă de cursul oral cu scopul de a veni în sprijinul studenţilor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele. Cunoştinţele acumulate la curs, aplicaţiile dezvoltate la seminar şi experimentele de laborator, coroborate cu studiul individual îi oferă studentului un set de principii şi şi legi fizice, precum şi instrumente de studiu, bazate pe calculul diferenţial şi integral

This course requires an enrolment key