Tehnologii informationale in filologie
(Tehnologii informationale)

 This course requires an enrolment key

Cursul ”Tehnologii Informaționale” este destinat studenților ciclului I, facultății de filologie, specialitățile:
o Limba şi literatura română şi limba engleză;
o Limba şi literatura română şi limba franceză;
o Limba şi literatura română şi limba rusă;
o Limba şi literatura rusă şi limba română;
o Limba şi literatura rusă şi limba engleză;
o Limba şi literatura română.
Acest curs are drept scop formarea competenței TIC la viitoarele cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Unitatea de curs ”Tehnologii Informaționale” face parte din componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale și este una obligatorie.
Pentru a fi atractivă oferta educațională propusă ea trebuie să respecte cerințele actuale și de viitor ale pieței muncii. Astfel Curriculumul ”Tehnologii Informaționale” a fost conceput în conformitate cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor, pentru fiecare ciclu de studii şi domeniu.
Modulele din cadrul curriculumului au fost selectate astfel încât finalitățile de studii să fie în corespundere cu domeniile de formare profesională menționate anterior.

This course requires an enrolment key