Deprinderile practice de identificare a elementelor de circuit, de realizare a circuitelor electrice, de trasare a caracteristicilor şi parametrilor se realizează în cadrul realizării lucrărilor de laborator. Programul Electronics Workbench, elaborat de firma Interactive Image Technologies Ltd. este o aplicaţie de tip CAD („Computer Aided Design” = “Proiectare asistată pe calculator”). Este destinat proiectării şi simulării circuitelor electrice şi microelectronice. În cursul dat sunt întroduse 10 lucrări de laborator.