Tehnologii Web (master)
(Tehnologii Web (master))

 This course requires an enrolment key

Cursul este destinat masteranzilor specialităţii Tehnologii Informaționale în Instruire şi este prevăzut pentru 75 de ore contact direct și 225 de ore lucru individual.

This course requires an enrolment key