Metode netraditionale de rezolvare a problemelor de Informatica
(MNRPI)

 This course requires an enrolment key

Cursul este destinat masteranzilor specialităţii Tehnologii Informaționale în Instruire şi este prevăzut pentru 35 de ore contact direct și 115 ore lucru individual.

This course requires an enrolment key