Picture of Admin User
Anunţ de lansare a cursurilor de formare profesională continua a cadrelor didactice universitare
by Admin User - Wednesday, 19 January 2011, 10:57 AM
 
Din anul 2009 în Republica Moldova este realizat proiectul european Tempus Western-Eastern Teacher Education Network (WETEN) - Reţea Educaţională a profesorilor Vest-Est. La realizarea proiectului participă Universitatea de Stat din Tiraspol (UST), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (UPSC), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USB), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul (USCh), Universitatea Natională Tehnică din Harcov, Ucraina şi cinci parteneri din UE: Aveiro University, Portugalia, Haselt University, Belgia, Royal Institute of Technology, Suedia, Kaunas Technical University, Lituania, Timsoft ltd, Romania.Ukraina.

Unul din obiectivele proiectului este dezvoltarea profesională continuă a circa 80 de cadre didactice de la Universitatea de Stat din Tiraspol în domeniul proiectării cursurilor universitare în medii informatizate. Pe lângă formarea propriu-zisă, proiectul urmăreşte stabilirea contactelor şi colaborării dintre cadrele didactice din universităţile participante în proiect.

În cadrul proiectului au fost elaborate următoarele cursuri:

1. Designul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student (USB şi Universitatea din Hasselt, Belgia);

2. Proiectare curriculară în învăţământul superior (UPS şi Universitatea din Aveiro, Portugalia);

3. Evaluarea calităţii în predare şi învăţare (USCh şi „Timsoft”, Timişoara);

4. Metodologia utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în învăţământ (UST şi Institutul Regal de Tehnologii, Stockholm, Suedia).

5. Tehnologii şi resurse pentru e-learning (Universitatea Naţională Tehnică, Ucraina, Universitatea de Tehnologii din Kaunas, Lituania).

Durata estimativă a fiecărui curs este de 5 săptămâni (respectiv, 12 ore pe săptămână sau aproximativ 2 ore pe zi). Pentru realizarea finalităţilor de studii a fiecărui curs se alocă 2 credite ECTS.

Fiecare cadru didactic îşi poate alege orice combinare din aceste cursuri sau unul singir. Sunt recomandate combinările: 1+2+4, 1+2, 1+4, 1+3, 2+3, 4+3. 3+5. Consorţiul poartă tratative cu Ministerul Educaţiei în vederea eliberării unui certificat ce va atesta dezvoltarea profesional[ a cadrelor didactice care vor studia cel puţin 2 din cursurile propuse (4 credite de studiu) şi va fi luat în consideraţie la promovarea prin concurs.

Realizarea cursurilor va fi o experienţă benefică atât pentru autorii cursurilor, căt şi pentru participanţi. Majoritatea orelor vor fi organizate la distanţă cu utilizarea platformei de învăţare MOODLE. O parte din ore vor fi realizate în blocul I de studii, aud. 206, dotată cu echipament din resursele proiectului. Finalitatea principală a participării la cursuri - către 31 decembrie 2011 la fiecare catedră să fie implementat cel puţin un curs pentru studenţi, renovat conform modelului alinierii constructiviste pe platforma MOODLE.

La cursuri se pot înscrie cadrele didactice care au deprinderi elementare de lucru la calculator şi doresc să-şi eficientizeze activitatea didactică. Conţinutul cursurilor este disponibil în limbile română şi engleză (1-4) şi rusă (5).

Doritorii pot să se înscrie la cursuri la adresa abraicov@gmail.com, indicînd numele, prenumele, instituia, catedra unde activează şi datele de contact. Începutul cursurilor – 20 septembrie 2010. Pentru persoanele, care nu dispun de calculatoare conectate la Internet la domiciliu sau la catedră, vor fi puse la dispoziţie calculatoarele din aud. 206, bl. 1 conform graficului stabilit.

dr. conf. Andrei Braicov, coordonator de proiect