Cursul a fost elaborat in cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacităților din cadrul programului ERASMUS+ "Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă" (TEACH ME).
Cursul este destinat cadrelor didactice şi este prevăzut pentru 75 de ore contact direct și 225 de ore lucru individual.