Lucrarea prezintă principalele rezultate teoretice clasice de calculul integral al funcțiilor de o variabilă reală. Ea este divizată în patru capitole: Integrala nedefinită, Integrala definită, Integrala improprie și Diverse. Fiecare capitol cuprinde mai multe paragrae. La începutul fiecărui paragraf sunt prezentate rezultatele teoretice și procedeele de soluționare a integralelor, după care sunt incluse exemple ce au scop să ilustreze concepțiile fundamentale prezentate și constituie în același timp aplicații concrete ale teoriei prezentate. La finele fiecărui paragraf sunt propuse un mic set de exerciții pentru lucrul individual unde sunt urmate de răspunsuri.