Deprinderile practice de identificare a elementelor de circuit, de realizare a circuitelor electrice, de trasare a caracteristicilor şi parametrilor se realizează în cadrul realizării lucrărilor de laborator. Programul Electronics Workbench, elaborat de firma Interactive Image Technologies Ltd. este o aplicaţie de tip CAD („Computer Aided Design” = “Proiectare asistată pe calculator”). Este destinat proiectării şi simulării circuitelor electrice şi microelectronice. În cursul dat sunt întroduse 10 lucrări de laborator.

problemarul Îndrumări metodice pentru lecţiile practice la cursul de fizică generală „Optica clasică”este un suport pentru studenţii de la specialităţile "Fizica", "Fizica şi Informatica", Matematica şi Fizica". În problemar sunt incluse 11 teme. Pentru fiecare temă sunt selectate legităţile şi formulele de bază, apoi urmează probleme rezolvate şi probleme propuse pentru rezolvarea de sinestătător.

Acesta disciplină include preistoria dezvoltării fizicii, formarea și dezvoltarea fizicii clasice, revoluțiile științifice din secolele 19 și al 20-lea, cele mai importante direcţii de dezvoltare și descoperiri ale fizicii contemporane. Studierea disciplinei are următoarele obiective: - Formarea concepţiei științifice despre lume; - Dezvoltarea fizicii în diferite etape istorice; - Lucrul cu literatura istorică și expunerile în memoriale ale fizicienilor celebri; - Cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare și descoperirile ale fizicii contemporane.