Cursul este destinat studenţilor specialităţilor de geografie, preconizat pentru 45 ore prelegeri, 45 ore laborator şi 60 ore lucrul individual.

Prin cursul de Inițiere în Sisteme Informaționale Geografice se urmărește exploatarea la maxim a informațiilor spațiale pentru a îmbunătăți activitatea curentă sau managerială în domeniul Științelor Vieţii şi ale Pămîntului. Studenții vor fi inițiați în utilizarea procedurilor de analiză spațială pentru examinarea și interpretarea datelor și pentru obținerea unui plus de informație aparent „ascunsă”.

Cu ajutorul analizei spațiale asistată de Sisteme Informaționale Geografice, studenții vor asimila deprinderi de evaluare cantitativă și calitativă a entităților, proceselor și fenomenelor geografice din spațiul analizat, în vederea formulării unei decizii corecte.

Cursul „Inițiere în Sisteme Informaționale Geografice” se adresează masteranzilor anului I, la specialitatea Geografie şi Tehnologii Educaţionale.