Cursul este destinat studenților specialităților Informatică și Informatică și Matematică şi este prevăzut pentru 150 de ore contact direct şi lucru individual.