Tematica şi repartizarea orientativă a orelor

a)    de prelegeri

Nr.

Tema

Ore de contact direct

1.      

Obiectul de studiu al psihologiei personalităţii. Eu-l în structura personalităţii. Teoria psihodinamică a lui S. Freud. Teoria psihanalitică a lui C. Jung. Psihologia individuală a lui A.Adler. Teoria identităţii a lui E.Erikson

2

2.      

Behaviorismul clasic: E Torndike, G. Watson. Comportamentul ca baza behaviorismului operant: B. Skinner. Behaviorismul cognitiv şi social: A. Bandura

2

3.      

Orientarea umanistă în psihologie. Concepţia lui A. Maslow. Teoria fenomenologică a personalităţii C.Rogers.

2

4.      

Teoriile factoriale ale personalităţii: R.Cattell, H.Eysenk. Psihologia individualităţii: G.Allport. Teoriile personalităţii în psihologia rusă: S.Rubinştein, A.Leontiev, B.Lomov, B.Ananiev, A.Lazurskii, V.Measişcev, D.Uznadze.

2

Total

8

 

b) de seminarii

Nr.

Tema

Ore de contact direct

1.      

Sistemul personalităţii. Evaluarea personalităţii în diferite sisteme. Relaţia Eu-conştiinţă, Eu-personalitate.

2

2.      

Orientarea psihodinamică: structura și dezvoltarea personalității conform teoriilor psihanalitece.

2

3.      

Orientarea behavioristă: behaviorismul clasic, operant și social-cognitiv (concepte de bază, principiul întăririi ca baza comportamentului, modelarea ca baza învăţării, conceptul de Eu). Concepte de bază în orientare umanistă.

2

4.      

Trăsăturile personalităţii în teoria factorială. Concepte principale în dezvoltarea personalităţii după G. Allport.

2

5.      

Conceptul de personalitate, atitudini, comuniicare, orientare în teoriile din psihologia rusă

2

Total

10