Cursul „Prelucrarea statistică a informației psihopedagogice” contribuie la formarea competenţelor de elaborare a tabelelor cu date statistice, colectate în baza informațiilor obținute în cadrul unui experiment psihopedagogic; de aplicare a testelor statistice în cadrul softului specializat de statistică pentru științe sociale și de interpretare a informației din output-ul softului. Aceste competențe sunt necesare specialistului în științe ale educației, pentru efectuarea cercetării psihopedagogice din cadrul tezei de master, dar și în activitatea profesională ulterioară. Cursul se studiază la Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, ciclul II, masterat, anul I, semestrul II.